Is een administratieve baan iets voor jou?

Wie een administratieve baan heeft, is belangrijk voor het draaiend houden van het bedrijf of de organisatie. Bij een administratieve baan komen veel aspecten aan bod. Soms wordt deze functie zelfs opgedeeld in meerdere functies. Je hebt dan nog steeds een administratieve baan, maar je draagt iets minder van het geheel. Een administratieve baan bestaat uit een secretarieel onderdeel, een receptionist en telefonist en een bedrijfsadministratie onderdeel. Het hangt af van de grootte en drukte van het bedrijf of de organisatie of al deze onderdelen onder één administratieve baan vallen of verdeeld worden over functies.

Werkzaamheden

Het stuk bedrijfsadministratie gaat over administratieve werkzaamheden zoals het verwerken van formulieren, archiveren en het beheer van debiteuren. Een receptionist is vaak tegelijkertijd ook telefonist. Je ontvangt mensen in het bedrijf, maar staat ook mensen te woord die het bedrijf bellen. Bij dit deel van een administratieve baan hoort ook het verwerken van de telefoontjes en in sommige bedrijven heb je ook te maken met goederen. Een secretarieel medewerker richt zich met name op correspondentie en communicatie. Hij of zij stelt teksten op, werkt deze uit en handelt de correspondentie af. In een administratieve baan kan dit allemaal onder jouw verantwoordelijkheid vallen.

Wat je moet kunnen

Een administratieve baan is iets voor jou als je met computers kunt omgaan en goed en vriendelijk kunt communiceren. Kennis van MS Office programma’s, bijvoorbeeld Word en Excel, zijn erg belangrijk. Evenals typvaardigheid. Als je snel kunt typen, ben je beter geschikt voor een administratieve baan dan iemand die hier lang over doet. Je krijgt in een administratieve baan vaak te maken met cijfers, dus ook rekenen moet je niet afschrikken. Tot slot moet je snel kunnen schakelen, omdat je meerdere taken en verantwoordelijkheden hebt.